back to home dude

Wheely 3

Wheely 3

om Wheely 3

Denne artige bilen er på vei til sin bestemmelse, men veien er sperret. Bruer er åpnet og det ligger bjelker i veien. Klarer du komme forbi disse hindringene, sånn at bilen kan nå fram til målet sitt?