back to home dude

Panda Love

Panda Love

om Panda Love

Panda har mistet sitt livs store kjærlighet. Kan du hjelpe han med å finne henne? Kan du finne henne ved å la Panda hoppe over platformene, samle penger og unnvike de skarpe piggene. Når du har samlet alle myntene går du videre til neste nivå. Start raskt og hjelp kjærligheten!