back to home dude

Crescent Solitaite

Crescent Solitaite

om Crescent Solitaite

Den nederste raden må stige, den øverste raden må synke. Bruk kortene fra den ytre ringen.