back to home dude

Crush the Castle 2

Crush the Castle 2

om Crush the Castle 2

Ødelegg slottet med så få forsøk som mulig! Tenk først, og deretter angrip.