back to home dude

Delicious: Emily's Home Sweet Home

Delicious: Emily's Home Sweet Home

om Delicious: Emily's Home Sweet Home

Emily har opplevd en del eventyr de siste årene. Men denne gangen er eventyret for hele familien. Vi flytter til en ny by! En ny by og nytt nabolag! Det betyr også nye naboer. Heldigvis forblir jobben til Emily den samme. Hun skal lage retter til alle! Sørg at du får gjort hver bestilling og at maten blir ferdig i tide. Slik blir du populær i nabolaget.