back to home dude

Mine Clone V0.1b

Mine Clone V0.1b

om Mine Clone V0.1b

Du må forandre landskapet sånn at også dyrene føler seg hjemme. Lag grotter, innsjøer, beiter og høye fjell.