back to home dude

Paper Plane

Paper Plane

om Paper Plane

Kan du kaste papirflyet i lufta og få det til å fly milevis? Hvis du bruker vindmøllene, kan papirflyet fly enda lenger unna.