back to home dude

Save the Sheriff Online

Save the Sheriff Online

om Save the Sheriff Online

Klarer du overleve i 11 dager? Det kommer nemlig ikke forsterkninger før etter disse dagene er omme. Ansett så mange folk som mulig før indiarnerne kommer. Du tjener penger ved å drepe dem. Disse pengene kan du bruke på å leie inn mennesker. Hold ut og kjemp!