back to home dude

Sudoku 1

Sudoku 1

om Sudoku 1

Prøv å fyll inn tallene. Du kan bruke hvert tall bare en gang i hver rad, kolonne og boks.