back to home dude

Tetris 2

Tetris 2

om Tetris 2

Et flott Tetris-spill. Stabl og snu blokkene på en smart måte, slik at du får en full vannrett rad.