back to home dude

Transmorpher 3

Transmorpher 3

om Transmorpher 3

Denne gangen står du fast i en gammel ruin og det er opp til deg å finne en utvei! Velg en av de tre skapningene for å bane deg en vei langs hindringene. Klarer du i tillegg å samle alle stjernene underveis?