back to home dude

Rabbit Sniper 1

Rabbit Sniper 1

om Rabbit Sniper 1

Disse kaninene er perfekte snikskyttere. Prøv å skyte fienden med så få kuler som mulig. Vær forsiktig .. kulene spretter tilbake.