back to home dude

The Sniper

The Sniper

om The Sniper

Du er en snikskytter fra andre verdenskrig. Ditt mål er klart; eliminer motstanderen.